Flere språk
Så langt har du vært i stand til å lage undersøkelser på bokmål, nynorsk og engelsk. Nå utvider vi med flere språk. Du kan nå også gjennomføre undersøkelser på tysk, fransk, svensk og dansk.
Når du velger et språk, blir knappetekster, ledetekster og valideringsfeilmeldinger automatisk vist på det aktuelle språket. Selve spørsmålene må du selvsagt oversette selv.
Dersom du har Easyfact Professional eller Easyfact Ultimate, kan du også inkludere flere språk i samme undersøkelse.
Er det språk du savner? Vi innfører nye språk basert på etterspørselen. Bare ta kontakt dersom det er flere språk du ønsker, så skal vi se hva vi kan gjøre.
Slik velger du språk
Dette skjer på samme måte som tidligere. Når du lager en ny undersøkelse, blir du vist følgende dialogboks. Her velger du primærspråk og sekundærspråk på vanlig måte. Primærspråket er språket som respondenten vises først. Rapporter blir også basert på primærspråket. Sekundærspråkene er de andre språkene respodnenten kan velge blant.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017