Excel-format
Vi har innført flere nyheter i forbindelse med Excel-regnearket man kan laste ned etter at en undersøkelse har mottatt svar. La oss ta dem i tur og orden:
Innholdsformat
Man kan nå velge mellom to ulike innholdsformat i Excel-regnearket: Leservennlig og SPSS-vennlig.
Leservennlig format innebærer at spørsmålene blir representert med hver sin kolonne i Excel-regnearket. Verdiene i cellene vil være svaralternativ-tekstene. Bruk dette formatet hvis du vil analysere svarene manuelt.
SPSS-vennlig format innebærer at spørsmål som tillater flere svaralternativer vil bli representert med en kolonne per svaralternativ. Verdiene i cellene vil være svaralternativ-indeksen (1, 2, 3....). Bruk dette formatet hvis du ønsker å importere filen inn i SPSS.
Plasering av respondenter
Tradisjonelt har respondentene blitt vist radvis. Man kan nå velge mellom følgende:
Rader: Hver respondent er representert ved hver sin rad i Excel-regnearket. Svarene på hvert enkelt spørsmål vises i kolonnene. Som tidligere.
Kolonner: Dette er en speilvendt i forhold til rader. Hver respondent er representert ved hver sin kolonne i Excel-regnearket. Svarene på hvert enkelt spørsmål vises i radene.
Spørsmål med svarliste
Denne spørsmålstypen har så langt ikke blitt med i Excel-regnearket. Dette er nå innført. Alle data fra spørreundersøkelsen er nå med i regnearket.
Hva gjør jeg?
Du velger innholdsformat og plassering av respondenter ved hjelp av de nye kontrollene som er avbildet under. Spørsmål med svarlister blir med automatisk.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017