Bedre forhåndsvisning
På diverse steder i verktøyet kan man be om forhåndsvisning av et spørreskjema. Så langt har forhåndsvisningen dukket opp i et eget nettleservindu.
Dette har skapt problemer for enkelte ettersom nettlesere er restriktive med å la en webside åpne nye nettleservinduer. Nettleseren ber deg ofte om å godkjenne denne åpningen, og det er tungvint.
Easyfact har derfor begynt med å forhåndsvise spørreskjemaet i samme vindu som verktøyet.
Du vil finne to knapper på toppen av forhåndsvisningen.
Den ene knappen heter Tilbake og sender deg tilbake til der du var i verktøyet.
Den andre knappen heter Åpne vindu og vil åpne forhåndsvisningen i et eget nettleservindu (slik det var tidligere). Bruk denne knappen dersom du ønsker å kunne veksle mellom vinduene mens du jobber. Men vær forberedt på at nettleseren ber om bekreftelse.
Knappene er avbildet under.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017