Automatisk generering av spørsmål
Du kan la Easyfact generere ferdige undersøkelser for deg. Trykk "Ny undersøkelse" og trykk knappen som er avbildet under.
Deretter ser du følgende skjermbilde, hvor du kan velge mellom ulike typer undersøkelser.
Du kan velge mellom følgende typer undersøkelser:
  • Kunde-tilfredshet: Spør om det generelle omdømmet til virksomheten din blant kunder.
  • Evaluering av produkter: Spør om hvor fornøyde kundene dine er med produktene dine.
  • Medarbeider-tilfredshet: Kartlegger hvor fornøyd dine ansatte er med arbeidsplassen og arbeidsoppgavene.
  • Evaluering av kurs: Lar kursdeltakerne gi tilbakemeldinger om kurset.
Verktøyet lager både spørsmål, overskrift, ingress, takketekst, invitasjonstekst og påminnelsestekst. Alt du trenger å gjøre er å legge til respondenter og publisere undersøkelsen.
Vi anbefaler deg likevel å gå gjennom spørsmålene for å sjekke at de passer for lokale forhold. Du står selvsagt helt fritt til å legge til, ta bort eller endre på spørsmålene.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017