Medarbeiderundersøkelser
Det er viktig at medarbeiderne dine trives på jobb og er fornøyde med sine arbeidsoppgaver. Derfor bør du måle deres tilfredshet.

Det er mange temaer som er aktuelle å spørre om. De viktigste er:

 • Forholdet til egen leder
 • Egne arbeidsoppgaver
 • Egen kompetansebygging
 • Fysiske arbeidsforhold
 • Arbeidsmiljø og forhold til kolleger
 • Intern informasjonsflyt
 • Fokus på kvalitet
 • Kompensasjon
Med Easyfact kan du gjennomføre medarbeiderundersøkelser på en enkel og tidsbesparende måte. Du kan gjøre dette på to forskjellige måter:

 • Lag spørsmålene selv og send ut til dine ansatte som en vanlig spørreundersøkelse. Dette passer bra dersom du allerede har spørsmålene klare eller er komfortabel med å lage dem selv.
 • La Easyfact generere en ferdig medarbeiderundersøkelse for deg. Du velger selv hvilke temaer du ønsker å fokusere på, og Easyfact lager et spørreskjema som du kan sende ut til dine medarbeidere.
Slik lar du Easyfact lage en ferdig medarbeiderundersøkelse for deg:
 1. Logg inn i Easyfact
 2. Trykk "Ny undersøkelse"
 3. Velg "Generer en undersøkelse basert på input fra meg"
 4. I feltet "Hva slags undersøkelse" velger du "Medarbeider-tilfredshet"
 5. Du blir nå vist følgende skjermbilde som du fyller ut. Trykk "Forhåndsvisning" underveis for å se hvordan skjemaet blir. Trykk "Lag undersøkelse" når du er ferdig.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017