Enklere redigering av spørsmål
Redigering av henholdsvis delspørsmål (i matriser) og svaralternativer foregår nå i ett enkelt felt. Dermed er det lettere å redigere delspørsmålene/alternativene, og det er også lettere å klippe og lime spørsmålsteksten fra et eksternt dokument, for eksempel fra Word eller en annen tekstfil.

Dermed er det også enklere å legge til og fjerne delspørsmål og alternativer. Alt du trenger å gjøre er å legge til eller fjerne linjer i tekstfeltet. Når du publiserer undersøkelsen, vil Easyfact sjekke om du oppfyller kravene til antall delspørsmål/alternativer og at du har like mange delspørsmål/alternativer på ulike språk.

Husk at du kan endre på alle tekster også etter publisering. Dette inkluderer delspørsmål og alternativer. Du kan imidlertid ikke legge til eller fjerne alternativer etter publisering. Bruk denne muligheten med stor forsiktighet. Ikke endre den semantiske betydningen av spørsmålene og svaralternativene etter at det har kommet svar.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017