Semantiske differensialer
Et semantisk differensial er et spørsmål der respondentene svarer ved å angi en verdi mellom to ytterpunkter. Ytterpunktene beskrives ved hjelp av adjektiver eller adverb. Responden svarer ved å velge et punkt langs skalaen. Under vises et eksempel på dette.

Du oppretter et semantisk differensial ved å opprette et spørsmål med svarmatrise og deretter fylle ut adjektivene i feltet for delspørsmål. De to ytterpunktene adskilles med tre skråstreker på denne måten: søt///bitter

Du kan lese mer om semantiske differensialer på Wikipedia.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017