Hvordan øke svarprosenten?
Når du inviterer til en spørreundersøkelse, ber du om å få låne respondentenes tid i noen minutter. Din forespørsel bør være godt formulert og motivere respondenten til å svare. Hvis ikke blir invitasjonen din fort slettet. Vi vil gjerne gi deg noen tips som hjelper deg med å forbedre svarprosenten i undersøkelsen din.

  • Vær tydelig på hvem du er og hvorfor du spør. Dette øker troverdigheten.
  • Bruk visuelle layouter med egen logo, fargepalett og så videre. Dette skaper trygghet.
  • Fortell hvorfor respondenten vil tjene på å svare på undersøkelsen. Eksempel: Dersom det er en kundeundersøkelse, kan du for eksempel fremheve at dere vil bruke tilbakemedlingene til å yte enda bedre kundeservice. Dette vil respondenten nyte godt av i fremtiden.
  • Ikke still spørsmål du ikke har umiddelbart bruk for. Still aldri spørsmål bare fordi det kan være "kjekt å ha". Dersom du stiller mange spørsmål, øker sannsynligheten for frafall underveis.
  • Det er en fordel å gi respondentene tilbakemeldinger etter undersøkelsen. Da føler de at det er nyttig å svare, og de blir gjerne med neste gang også. Dersom det for eksempel er en kundeundersøkelse: Beskriv resultatene i et nyhetsbrev, og fortell hvordan dere eventuelt planlegger å forbedre dere som resultat av undersøkelsen.
  • Fortell hvor lang tid det vil ta å svare på undersøkelsen. Vær ærlig, og gi et realistisk og ikke optimistisk anslag.
  • Gå grundig gjennom spørreskjemaet før publisering. Les korrektur. Kontroller at spørsmålene er godt formulerte. Ikke noe er så irriterende for en respondent som et slurvete utformet spørreskjema.
  • Gi gjerne direkte incentiver. En klassiker er å la besvarelsene være med i en trekning av en mindre gave, for eksempel et gavekort på noen hundrelapper.
  • Erfaringsvis kommer de fleste svar inn rett etter utsending av invitasjoner/påminnelser. Bruk derfor påminnelsesfunksjonen til å sende ut en eller to påminnelser. Men bruk en høflig tone. Ikke bruk formuleringer ala "vi kan ikke se å ha mottatt svar fra deg". Det har en negativ klang som man forbinder med betalingspåminnelser.
Trenger du flere tips? Last ned vår sjekkliste som fokuserer på hvordan man lager gode spørreundersøkelser. Den er helt gratis for alle.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017