Ukjente adresser
Det kommer ofte direkte e-postbaserte svar på invitasjoner og påminnelser. Disse er av to typer:
  • Type 1: Direkte svar. Dette er svar direkte fra respondentene. Noen respondenter ønsker å gi deg en tilleggskommentar, og svarer derfor direkte på invitasjonen via e-post. Noen svarer at de ønsker å bli avmeldt fra undersøkelsen. Og noen svar er resultatet av automatiske "ute-av-kontoret"-tilbakemeldinger som mottakeren har satt opp i forbindelse med ferie og lignende.
  • Type 2: Automatiske svar fra e-post-servere. Dette er svar fra e-post-infrastrukturen på Internett som sier at e-posten av en eller annen grunn ikke lot seg levere til mottakeren. Det vanligste er at man får beskjed om at adressaten er ukjent.
Så lange har begge typer svar blitt sendt direkte til deg som bruker. Dersom adresselistene dine har hatt lav datakvalitet, har du risikert å få mange e-post av type 2.

Nå har Easyfact lansert en ny versjon der dette har blitt mye enklere. Heretter skal du i prinsippet kun motta e-post av type 1. Easyfact fanger automatisk opp e-post av type 2 og registrerer at avsenderen har en ukjent e-postadresse.

Dette gir deg følgende fordeler:

  • Du slipper å motta mail av type 2.
  • Du får bedre svarstatistikk ettersom du vet hvor mange invitasjoner som faktisk har kommet fram til mottakeren. Her kan du lese mer om forbedret svarstatistikk.
  • Easyfact sender ikke nye e-post til mottakere som man vet ikke eksisterer. Dette senker risikoen for at e-posten blir mistenkt for å være søppelpost.
I begynnelsen vil Easyfact være i "læringsmodus" når det gjelder å skille mellom type 1 og 2. Dette innbærer noe manuell behandling av e-postmottak på vår side. Derfor kan det forekomme forsinkelser både for registrering av ukjent adresser og videresending av e-post av type 2. Etter hvert vil imidlertid dette bli helautomatisk.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017