Ikke send søppelpost
Easfyact sine abonnementsvilkår sier følgende om sending av invitasjoner og påminnelser fra Easyfact:

Det er ikke tillatt å bruke Verktøyet til massedistribusjon av e-post i forbindelse med generell markedsføring. Brukeren må ha grunn til å tro at Respondenten forstår og aksepterer Brukerens ønske om at Respondenten tar del i den aktuelle undersøkelsen. Formidling av uønsket e-post (såkalt "spam-mail") er ikke tillatt.

Dette innebærer følgende:

  • Du kan sende invitasjoner til respondenter som du allerede har en relasjon med. Eksempler på dette er kunder, ansatte og kursdeltakere.
  • Alle andre må du på forhånd innhente samtykke fra.
Samtykke kan hentes inn via manuelt skjema, registreringsskjema på web, telefonsamtale, personlig henvendelse eller lignende. Samtykke må kunne dokumenteres i ettertid, både overfor Easyfact og overfor respondenten selv.

Dersom din undersøkelse er i forbindelse med næringsvirksomhet, er dette også regulert i norsk lov, nærmere bestemt i markedsføringslovens paragraf 15.

Dersom du sender invitasjoner uten å følge disse reglene, risikerer du at respondentene rapporterer deg som spam-utsender. Dette kan føre til utestengelse fra Easyfact.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017