Automatisering av arbeidet i klubben din
I de fleste klubber, foreninger og idrettslag foregår det en stor mengde manuelt og frivillig arbeid i forbindelse med driften.

Dette er noen eksempler:

  • Innmeldinger og utmeldinger
  • Interne meningsmålinger: Hvor skal vi dra på treningsleir? Skal vi satse på en ny idrettsgren? Hvor skal vi arrangere sommerfesten?
  • Påmeldinger til arrangementer og stemner
  • Koordinering av deltakelse på dugnader og lignende
  • Kommunikasjon med sponsorer og andre samarbeidspartnere
Alle disse aktivitetene handler om innsamling av informasjon, og Easyfact kan hjelpe deg med å automatisere dette ved hjelp av spørreundersøkelser. Du lager enkelt et påmeldingsskjema, meningsmålingsskjema eller avstemningsskjema. Deretter publiserer du til respondentene, og du slipper alt arbeidet med manuell innsamling.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017