Visuelle skalaer
I stedet for tekstlige skalaer kan du nå bruke visuelle skalaer. En visuell skala er en skala der svaralternativer er byttet ut med grafiske symboler som smileansikter og terningkast.

Når du har laget et nytt spørsmål med alternativer, trykker du på denne knappen under tekstfeltet med alternativene.

Da blir du vist denne dialogboksen som lar deg velge en visuell skala.

Når du har valgt for eksempel terningene, vil følgende tekst vises i feltet for svaralternativer:

Spørreskjemaet vil nå inneholde følgende spørsmål.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017