Flere fritekstfelter
Dette er brukergrensesnittet for å definere fritekstspørsmål.

I dette brukergrensesnittet finner du nå tre nye felter:

  • Tekstfeltbredde: Definerer bredden på tekstfeltet i antall skjermpunkter. Verdien 700 er forhåndsvalgt. Dette er litt mindre enn full spørreskjema-bredde.
  • Antall tekstfelter: Definerer hvor mange tekstfelter som skal vises for respondenten.
  • Respondenten kan legge til flere tekstfelter: Lar respondenten trykke på en knapp "Legg til" som legger til flere felter av samme type.

Oppsettet over vises slik i spørreskjemaet:

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017