Tilbakeknapp
Når du gjennomfører spørreundersøkelser, kan det være ønskelig å ta bort tilbakeknappen.

La oss for eksempel tenke oss at du ønsker å stille et åpent spørsmål om hvilke strømleverandører en respondent kjenner til. På en senere side ønsker du å gi respondenten en liste med kjente strømleverandører og be respondenten å velge de han har hørt om. I dette scenarioet ønsker du selvsagt ikke at respondenten skal gå tilbake til det første spørsmålet og fylle ut nye strømleverandører han i utgangspunktet ikke husket. Dette er et typisk eksempel på at det kan være riktig å ta bort tilbakeknappen.

Du skjuler tilbakeknappen ved å gå inn på arkfanen "Spørreskjema" og velge "Nei" her:

Husk at respondenten fremdeles kan "jukse" ved å bruke tilbakeknappen i selve nettleseren. Men denne muligheten er uansett mindre opplagt enn en tilbakeknapp i selve spørreskjemaet.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017