Fast rotasjonsrekkefølge
Dersom man har et spørsmål med likeverdie alternativer, er det ofte en god idé å rotere alternativene slik at de vises i forskjellig rekkefølge til forskjellige respondenter. Grunnen er at en fast rekkefølge erfaringsvis gir et skjevt svar.

Dette har også vært mulig tidligere, og gjøres ved hjelp av denne kontrollen:

Nå har vi imidlertid forbedret funksjonaliteten slik at en bestemt rotasjonsrekkefølge beholdes gjennom en besvarelse.

La oss tenke oss at vi stiller følgende spørsmål, der vi bestemmer at alternativene skal roteres:

Dersom respondenten trykker neste-knappen og deretter tilbake-knappen, vil alternativene alltid ha samme rekkefølge. (Før ble de rotert på nytt hver gang man gikk inn på siden på nytt - selv i samme besvarelse.)

Det er selvsagt fremdeles slik at dersom en annen respondent går inn på samme undersøkelse, vil rekkefølgen (sannsynligvis) være en annen:

En annen forbedring er at rotasjonsrekkefølgen er konstant på tvers av spørsmål i samme besvarelse - forutsatt at alternativene er identiske. Et eksempel: Her stiller vi spørsmål om hvilket bilmerke respondenten i forbinder mest med sikkerhet, og deretter hvilket bilmerke respondenten forbinder minst med sikkerhet. Da er det ønskelig at rotasjonsrekkefølgen skal være lik for begge spørsmålene.

Så lenge alternativene er identiske, vil rotasjonsrekkefølgen alltid være konsekvent. Du trenger ikke foreta deg noe annet enn å sørge for at alternativene er like, så går resten av seg selv.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017