Endringer etter publisering

Nå står du helt fritt til å gjøre endringer i spørreskjemaet ditt også etter publisering.

Du kan:

  • Legge til flere spørsmål
  • Gjøre endringer i spørsmål
  • Ta bort spørsmål
Dersom du velger å gjøre endringer i spørsmål, kan du nå:
  • Legge til flere delspørsmål og svaralternativer
  • Gjøre tekstlige endringer i delspørsmål og svaralternativer
  • Endre på rekkefølgen til delspørsmål og svaralternativer
  • Skjule delspørsmål og svaralternativer
Endring av delspørsmål og alternativer er litt spesielt. Når du har publisert, kan du ikke lenger endre disse direkte. Som du ser i eksemplet under, kan ikke tekstboksen redigeres direkte. Trykk i stedet knappen "Rediger", og du blir vist en dialogboks der du kan gjøre de ønskede justeringene.

NB: Vis stor forsiktighet når du endrer en undersøkelse etter at det har kommet inn svar. Dersom du endrer på den innholdsmessige betydningen av spørsmålene, vil gamle svar risikere å bli usammenlignbare med nye.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017