Fyldigere svardata

Du kan laste ned et Excel-ark med svardata fra Easyfact. Dette Excel-arket inneholder nå følgende tre ekstra kolonner:

  • Start-tidspunkt for besvarelsen (dato og klokkeslett)
  • Slutt-tidspunkt for besvarelsen (dato og klokkeslett)
  • Svartid for besvarelsen (minutter og sekunder)
Her kan du se et utdrag fra et Excel-ark:

Dessuten kan du nå gå inn på arkfanen "Svar" og få tilgang til følgende statistikk:

  • Gjennomsnittlig svartid for alle besvarelser (minutter og sekunder)
  • Frafall. Alle respondenter som påbegynner en undersøkelse uten å sende inn et komplett svar regnes som frafalt.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017