Se svaret i ett tall
I et spørsmål med svaralternativer kan du lett bli tallblind av å se på den prosentvise fordelingen mellom de ulike svaralternativene. Det kan være minst like informativt å ta utgangspunkt i et tall som angir gjennsnittssvaret.

La oss tenke oss at du har fått inn svar med følgende fordeling:

Her fordeler svarene seg over seks svaralternativer. Det gjennomsnittlige svaralternativet er 2,04. Svarindeksen beregnes ved å dividere dette snittet på antall svaralternativer og multiplisere med 100. Dermed får man svarinndeksen, som i dette tilfellet er 34,1.

  • En lav svarindeks (nær 0) betyr at tyngdepunktet i svarene ligger nær det første alternativet.
  • En høy svarindeks (nær 100) betyr at tyngdepunktet i svarene ligger nær det siste alternativet.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017