Både faste og roterende svaralternativer i samme spørsmål
Å rotere alternativer innebærer at de stokkes i tilfeldig rekkefølge.

Noen ganger er de siste alternativene av typen "Vet ikkke", "Vil ikke svare" eller lignende. I slike tilfeller er det ønskelig at disse alternativene skal beholde sin faste plass, mens de andre alternativene roteres fritt. Dette er nå mulig.

Dersom du velger rotering av alternativer, vil valget "Frita alternativer fra rotering" dukke opp. Her kan du velge hvor mange av de siste alternativene som skal unntas fra rotering.

Du må alltid velge en eller flere av de siste alternativene. Det er ikke mulig å frita andre alternativer fra roteringen.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017