Vi har ryddet!
Du som har fulgt med i nyhetsbrevene våre ser at Easyfact blir rikere og rikere på funksjonalitet.

Dette fører til at valgmulighetene blir mange, og det kan fort bli litt overveldende å ta stilling til alt. Vi har derfor valgt å organisere de litt mer avanserte (og ikke fullt så hyppig brukte) valgalternativene under overskriften "Avanserte innstillinger".

Dette eksemplet er hentet fra arkfanen "Spørreskjema":

Når du går inn på et skjermbilde med avanserte innstillinger, vil ofte innstillingene være skjult. Da trykker du på den lille trekanten til venstre for overskriften, og de avanserte innstillingene vil vises.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017