Sperre mot flere svar fra samme respondent i åpne undersøkelser
I en åpen undersøkelse distribuerer man nettadressen (URLen) til undersøkelsen til de man ønsker skal svare. Dette kan være kunder, kolleger eller andre relasjoner. Det kan også dreie seg om en offentlig publisering på Facebook, i reklamemateriell eller lignende.

Man kan risikere at enkelte respondenter av ulike motiver ønsker å manipulere resultatene. Dette kan gjøres ved å svare på undersøkelsen gjentatte ganger, og dermed avlegge mer enn én stemme. Dette kan man nå legge hindringer i veien for.

Metode 1: Kun ett svar per IP-adresse
Dersom du velger dette alternativet, vil undersøkelsen kun akseptere ett enkelt svar fra hver IP-adresse (dvs hver enkelt datamaskin). Det er vanskelig å jukse med dette. Imidlertid er mange bedrifters datanettverk satt opp slik at interne maskiner fremstår med en felles IP-adresse, og da vil kun én besvarelse aksepteres fra hele dette datanettverket.
Metode 2: Kun ett svar per nettleser
Denne metoden legger igjen et spor (en cookie) på respondentens nettleser. Dette vil sperre for flere svar fra samme nettleser. Denne metoden er mer treffsikker enn den forrige. Ulempen er at det er mulig for en IT-kyndig respondent å slette disse sporene manuelt, og dermed omgå begrensningen. Dessuten er noen nettlesere satt opp slik at de ikke aksepterer cookies.
Hvilken metode bør jeg velge?
Hvilken som egner seg best avhenger av typen respondenter, og er også en avveining mellom sikkerhet og tilgjengelighet. De viktigste momentene å ta hensyn til er:

  • Har respondendene motiver for å forsøke å omgå begrensningen?I hvilken grad henvender jeg meg til respondenter som sitter i bedrifter når de svarer?
  • Har respondendene motiver for å forsøke å omgå begrensningen?
  • Hvor IT-kyndige er respondentene?
Hva gjør jeg i praksis?
Du velger metode ved å gå inn på arkfanen "Respondenter" i en åpen undersøkelse og velge metode slik:

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017