Velg bort takketeksten
Når respondentene dine har besvart undersøkelsen og sendt inn svaret, vises vanligvis en side med en takketekst.

Du kan nå velge å videresende respondentene til en alternativ side etter at undersøkelsen er fullført.

Dette gjør du ved å gå til feltet Takketekst under arkfanen Spørreskjema og skrive inn følgende: Teksten "REDIRECT" etterfulgt av et mellomrom og deretter adressen til siden som du ønsker å videresende respondenten til.

Et eksempel: Teksten

REDIRECT http://aftenposten.no

videresender respondenten til Aftenpostens forside etter innsendt besvarelse.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017