Tilfedig siderekkefølge
I en del tilfeller kan det være hensiktsmessig å la rekkefølgen på sider i en spørreundersøkelse endre seg på tilfeldig basis. Dermed vil ikke de ulike respondentene bli vist sidene i samme rekkefølge, og man unngår feilkilder knyttet til at noen spørsmål blir stilt før andre til alle respondentene.

Et eksempel på dette er hvis man gjennomfører en markedsundersøkelse og presenterer en del produkter som man ønsker tilbakemeldinger om. Det er alltid en viss fare for at respondentene "går trøtt" underveis, og det kan påvirke svarene. Derfor kan det være lurt å la siderekkefølgen variere fra respondent til respondent.

Dette kalles siderotering, og kan angis ved å gå inn på arkfanen Spørreskjema, trykke "Avanserte innstillinger" og deretter trykke knappen Rediger ved siden av "Rotering av sider".

Da blir man vist følgende dialogboks:

Gjør følgende:

  1. I listen til venstre velger du en side som skal roteres i forhold til andre. Du kan også velge flere samtidig (hold shift-tasten nede).
  2. Trykk høyrepilen mellom listene for å flytte siden(e) over til listen til høyre, altså i "Roteringsgruppe 1".
  3. Fortsett med dette til alle de aktuelle sidene befinner seg i listen til høyre.
Du kan operere med inntil fem ulike roteringsgrupper. Sidene i en roteringsgruppe blir rotert i forhold til de andre sidene i samme gruppe, men de blir aldri rotert i forhold til sider i andre roteringsgruppper. Du velger andre roteringsgrupper ved hjelp av nedtrekkslisten oppe til høyre i dialogboksen.

Du kan også knytte sammen enkeltsider i en roteringsgruppe dersom de hører direkte sammen og derfor skal roteres som en enhet. Velg de aktuelle sidene (hold shift-tasten nede for å velge flere samtidig) og trykk deretter på knappen med hengelåsen.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017