Endre tekst på knappene
Nederst i spørreskjemaet er det knapper for å la respondentene navigere seg gjennom undersøkelsen. Knappetekstene er "Forrige side", "Neste side" og "Send inn svar" (eller tilsvarende på andre språk).

Nå kan du forandre disse tekstene dersom du ønsker. Dette kan gjøres ved å gå inn på arkfanen Spørreskjema, trykke på "Avanserte innstillinger" og angi nye tekster:

Dersom spørreundersøkelsen inneholder flere språk, kan de alternative knappetekstene oppgis på de ulike språkene uavhengig av hverandre. Dersom du lar et felt stå tomt, vil standardteksten for det aktuelle språket bli vist.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017