Posten skal frem
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre fremkommeligheten for utsendt e-post. Dette gjøres ved at vi jevnlig sender ut test-invitasjoner fra vårt system og måle i hvilken grad e-posten kommer fram til mottakeren uten å havne i søppelpost-mappen.

Vi tester dette i mange ulike e-postsystemer. Spesielt viktig er det å måle fremkommeligheten i Exchange, Hotmail, Gmail og lignende.

Vær imidlertid oppmerksom på at man aldri kan garantere at e-post kommer fram. Dette gjelder alle systemer som sender ut e-post.

Noen ting du selv kan gjøre for å bedre fremkommenligheten:

  • Skriv en fyldig invitasjonstekst. En kort tekst virker mistenkelig. Skriv fullstendige setninger.
  • Ikke bruk belastede ord i invitasjonsteksten. Dette vekker mistanke i spam-filtre.
  • Ikke send invitasjoner til ukjente adresser. Vask adresselistene dine jevnlig.
  • Send bare til respondenter som har gitt samtykke på forhånd. Hvis ikke risikerer du at du blir rapportert som spammer, og at andre invitasjoner heller ikke kommer fram.
  • Dersom du sender til en lukket gruppe innen samme organisasjon, kan du be e-postadministratoren i organisasjonen om å godkjenne e-post fra Easyfact på permanent basis.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017