Invitasjoner via identer/passord
Tidligere har man bare kunnet invitere respondenter til lukkede undersøkelser ved å sende ut invitasjoner via e-post som inneholder en unik lenke for hver enkelt respondent. Nå kan man også invitere respondenter ved å distribuere en ident (unik id for respondenten) og et tilhørende passord.

Respondent-identer er bedre egnet enn e-post-invitasjoner blant annet i følgende tilfeller:

  • Når ikke alle respondenter har e-postadresse.
  • Når man ønsker å distribuere invitasjoner via andre kanaler enn e-post, for eksempel via ordinær post.
  • Når krav til anonymitet medfører at e-postadresser ikke bør legges inn i Easyfact.
Legg merke til at en lukket undersøkelse både kan inneholde e-post-invitasjoner og respondent-identer på samme tid.

Slik legger man til identer i en lukket undersøkelse
Opprett den lukkede undersøkelsen og legg inn spørsmål og annet innhold på vanlig måte. Deretter går man til arkfanen Respondenter, som nå ser slik ut:

Arkfanen inneholder to under-arkfaner:

  • Invitasjoner via e-post: Fungerer akkurat som før.
  • Identer til respondentene: Inneholder den nye funksjonaliteten.
Legg merke til at innstillingene Anonyme svar og Tillat flere svar per respondent ligger utenfor under-arkfanene. Disse innstillingene gjelder uansett invitasjonsform.

Under-arkfanen Identer til respondentene beskrives nå.

Bruk knappen Legg til respondenter for å opprette nye identer/passord.

Man kan legge inn identer på tre forskellige måter:

  • Man spesifiserer både ident og passord på følgende format: respondent13/abcde
  • Man spesifiserer bare ident, og lar Easyfact generere et tilfeldig passord: respondent13
  • Man lar Easyfact generere identer automatisk. Bruk knappen under listen til dette.
Etter å ha trykket OK får man en rapport-dialog som lister de nye identer/passord.

Disse kan distribueres til de aktuelle respondentene sammen med undersøkelsens nettadresse som vises i skjermbildet lenger opp.

Viktig: Husk å publisere undersøkelsen før du deler ut identer/passord!

Når respondentene går til undersøkelsens nettadresse, blir de vist en side der det blir spurt om ident/passord:

Etter å ha tastet inn dette, blir respondenten sendt til første siden i undersøkelsen, og besvarelsen forløper deretter på vanlig måte.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017