Kjør volumsimulering av undersøkelsen
Verktøyet kan generere en rekke med tilfeldige besvarelser til undersøkelsen din og vise deg resultatet. Dette er en effektiv måte å avdekke skjemafeil på. Du vil lett se om blant annet følgende innstillinger er gjort riktig:
  • Om et spørsmål er obligatorisk
  • Innstilling av minimum og maksimum antall avkrysninger
  • Visningskriterier
Vær oppmerksom på at volumsimulering kun er tilgjengelig for abonnenter av Easyfact Professional eller høyere.

Du utfører en volumsimulering ved å gå til arkfanen Publisering og trykke knappen Volumsimulering som vist under.

Da vil du bli vist følgende dialogboks. Her kan du velge hvor mange simulerte svar som skal genereres. Vi anbefaler å kjøre minst 100 svar dersom undersøkelsen har en viss kompleksitet. Du kan også velge om innholdet skal være på et leservennlig eller på et SPSS-tilpasset format.

Deretter vil simuleringsrapporten bli generert. Du kan følge med på genereringen i dialogboksen under. Vanligvis går dette fort, men dersom systemet har mye å gjøre, kan det ta et minutt eller to. I så fall kan du trygt lukke denne dialogboksen og komme tilbake senere. Simuleringen vil uansett bli utført i bakgrunnen selv om du gjør andre ting.

Når simuleringen er ferdig, kan du åpne rapporten i Excel. Under ser du et eksempel på en rapport i leservennlig format. Formatet er nøyaktig det samme som hvis du henter ut rådata etter at reelle svar har kommet inn.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017