Russisk språk i undersøkelsen din
Fra før støtter Easyfact bruk av bokmål, nynorsk, engelsk, svensk, dansk, tysk og fransk. Nå er det også støtte for russisk.

Dette innebærer at du kan opprette undersøkelser som har russisk som eneste språk eller ett av flere språk.

Standardtekster (knappetekster, feilmeldingstekster osv) er allerede oversatt til russisk. Dessuten er det lagt til rette for at spørsmålstekster og lignende støtter det kyrilliske alfabetet, slik at du kan legge inn dine egne russisk-oversatte tekster.

Under vises et eksempel på hvordan man oppretter en spørreundersøkelse med russisk som primærspråk og engelsk som sekundærspråk.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017