Word-format på rapportene dine
Easyfacts nye rapporter produseres nå på Word-format, nærmere bestemt på formatet Word 2007.

Du kan nå selv bestemme hvilke spørsmål som skal være med i rapporten.

Easyfact gir deg også full kontroll over hvordan rapportens spørsmål skal fremstilles i form av grafer og tabeller.

Dessuten kan du bestemme om rapporten skal inneholde kommentarer, gjennomsnittsberegninger og andre tilleggsopplysninger.

Her er et eksempel på et skjermbilde der du bestemmer rapportens innhold.

Legg også merke til at grafene i raportene er "ekte" Word-grafer, og ikke rene bilder. Dermed er det også enkelt å gjøre etterarbeid i Word dersom du ønsker det.

Desom du har en tidligere versjon enn Word 2007 kan du laste ned en plug-in fra Microsoft som gjør deg i stand til å lese det nye formatet. Og hvis du bruker et annet tekstbehandlingsprogram av nyere dato, vil du også sannsynligvis kunne lese Word 2007-filer siden dette er en åpen standard.

Vi anbefaler deg å se vår opplæringsfilm om å hente ut rapporter for å få mer informasjon om hvordan du laster ned rapporter fra Easyfact.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017