Analysemuligheter
Analysemulighetene i Easyfact-rapporter er tredelt:

  • Filtrering av besvarelser
  • Krysskobling
  • Tidsavgrensning
Filtrering av besvarelser
Dette innebærer at rapporten kun tar hensyn til besvarelser som oppfyller bestemte kriterier.

Du spesifiserer kriteriene på akkurat samme måte som man definerer kriterier for en spilleliste i iTunes. Et eksempel vises under.

Dette er eksempel på et filter som kun slipper gjennom respondenter som svarer at de er kvinner, og som dessuten enten er 20 år eller yngre eller har egne barn.

Du bruker pluss/minus-knappen på høyre side for å legge til og fjerne kriterier. Bruk knappen merket "..." til å opprette underkriterier. Pass på å være nøye med å spesifisere om besvarelsene skal oppfylle alle eller noen av kriteriene dine.

Krysskobling
Dette innebærer at samtlige av rapportens spørsmål sammenholdes med hva respondentene har svart på et bestemt spørsmål.

Dersom det krysskoblede spørsmålet for eksempel er "kjønn", vil rapporten vise hvordan menn svarer i forhold til kvinner på spørsmålene i undersøkelsen.

Tidsavgrensning
Det innebærer at rapporten kun tar hensyn til besvarelser som har kommet inn på bestemte tidspunkter. Dermed kan du enkelt analysere trender over tid i en løpende undersøkelse.

Du kan velge å:

  • Kun ta med besvarelser som har kommet inn før en bestemt dato.
  • Kun ta med besvarelser som har kommet inn etter en bestemt dato.
  • Kun ta med besvarelser som har kommet inn mellom to bestemte datoer.
Vi anbefaler deg å se vår opplæringsfilm om å hente ut rapporter for å få mer informasjon om hvordan du gjør analyse.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017