Deling av rapporter
Du kan enkelt dele en Easyfact-rapport med andre uten at de trenger eget brukernavn/passord til Easyfact.

Dette er nyttig når du gjennomfører en spørreundersøkelse på vegne av en kollega, oppdragsgiver, kunde eller lignende. Den andre vil dermed få online tilgang til undersøkelsens resultater etter hvert som svarene kommer inn.

Du slår på deling i dialogboksen under. Deretter er det bare å distribuere nettadressen og passordet til interessentene.

Når interessenten går inn på adressen, vil han eller hun møtes med følgende side.

Etter å ha tastet passord, vil en fersk rapport bli generert og kan deretter lastes ned av interessenten.

Vi anbefaler deg å se vår opplæringsfilm om å hente ut rapporter for å få mer informasjon om hvordan du deler rapporter med andre.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017