Loddtrekning blant respondenter som har svart på en undersøkelse
Nå kan du gjøre en loddtrekning blant respondentene som har svart på undersøkelsen din.

Hver enkelt respondent deltar i loddtrekningen med én vinnersjanse. Dette gjelder selv om en og samme respondent har sendt inn flere svar til undersøkelsen.

Legg merke til at denne loddtrekningen også fungerer i undersøkelser der respondentene er anonyme.

For å bevare anonymiteten til respondentene, er det visse begrensninger i loddtrekningen:

  • Du kan kun gjennomføre tre loddtrekninger i en enkelt undersøkelse. Pass derfor på at du ikke bruker opp alle loddtrekningene i forbindelse med testing.
  • Du kan kun trekke ut 10% av respondentene som har svart på undersøkelsen. Et eksempel: Dersom 64 av respondentene dine har besvart undersøkelsen, kan du kun trekke ut 6 av dem.

Slik gjennomfører du en loddtrekning:

  1. Gå til arkfanen Svar.
  2. Trykk lenken Utfør loddtrekning (se skjermbilde under).
  3. I dialogboksen som dukker opp: Velg hvor mange respondenter du vil trekke og trykk OK.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017