Forbedret svarstatistikk
Vi har nå omstrukturert svarstatistikken for å gjøre den mer oversiktlig.

Her er et eksempel på svarstatistikken for en lukket spørreundersøkelse.

Forklaring av feltene:

  • Respondenter: Antallet respondenter som er invitert til denne undersøkelsen.
  • Komplette svar: Antallet respondenter som har fullført en besvarelse (trykket på "Send inn"-knappen på siste side).
  • Ufullførte svar: Antallet respondenter som har trykket på invitasjonslenken men ikke fullført besvarelsen.
  • Avmeldinger: Antallet respondenter som har meldt seg av undersøkelsen ved å trykke avmeldingslenken i invitasjonen. Respondenter kan også avmeldes av administrator.
  • Ukjente adresser: Antallet invitasjoner som har kommet i retur til Easyfact på grunn av ukjent e-postadresse.
  • Gjennomsnittlig svartid: Tiden som respondentene gjennomsnittlig brukte på å besvare undersøkelsen. Beregnes fra det øyeblikket respondenten trykker på lenken i invitasjonen til det øyeblikket han sender inn svaret.

Alle prosentverdiene er beregnet i forhold til antall respondenter.

Legg merke til at:

  • "Respondenter" inkluderer både respondenter som har blit invitert via e-post og respondenter som har blitt invitert via identer/passord. Les mer om identer/passord.
  • Antallet ufullførte svar kan gå både opp og ned. Straks en respondent påbegynner en besvarelse, er den ufullført. Idet han noe senere sannsynligvis fullfører besvarelsen, går den over til å være komplett. Ved publisering av en undersøkelse med mange respondenter, vil du ofte se et stort antall ufullførte i starten, som så går over til komplette etter hvert som de komplette svarene tikker inn.
  • Du kan bestemme at en respondent kan svare flere ganger på samme undersøkelse. I teorien kan derfor antall komplette svar overstige antall respondenter.

I en åpen undersøkelse er det kun feltene Komplette svar og Gjennomsnittlig svartid som vises.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017