E-postadresser som har kommet i retur
Når du inviterer respondenter til undersøkelser, hender det at e-poster kommer i retur til Easyfact. Den vanligste årsaken er at e-postadressen ikke finnes. Kanskje er det en skrivefeil i adressen, eller kanskje adressen har opphørt.

Dersom Easyfact får beskjed om at en adresse ikke finnes, blir dette registrert som Ukjent adresse under arkfanen Svar.

Nå kan du trykke på lenken Se ukjente adresser under arkfanen Svar (se skjermbilde under). Da blir du vist de konkrete adressene som ikke fungerte. Dette kan du bruke til å vaske dine egne adresseregistre. Dersom du finner ut at en adresse var feilstavet og har oppsport korrekt adresse, kan du gjerne invitere respondenten på nytt ved å legge til den korrekte adressen blant respondentene.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017