Nedlasting av rådata
Nå kan du laste ned rådata på formatet Microsoft Excel 2007.

Dette innebærer flere fordeler:

  • Gamle Excel-file tillot maksimalt 256 kolonner i samme regneark. Denne begrensningen gjelder ikke i Excel 2007.
  • Det er ikke lenger problemer knyttet til forskjellen mellom tekstlige og numeriske celler i Excel-eksporten fra Easfyact. (Enkelte av våre brukere har hatt problemer med dette tidligere.)
Legg merke til at nedlasting av rådata er flyttet den nye arkfanen som kalles Rådata. Se skjermbilde under.

Desom du har en tidligere versjon enn Excel 2007 kan du laste ned en plug-in fra Microsoft som gjør deg i stand til å lese det nye formatet. Og hvis du bruker et annet regneark-program av nyere dato, vil du også sannsynligvis kunne lese Excel 2007-filer siden dette er en åpen standard.

Savner du de gamle Excel-rådatafilene? Både disse og de gamle PDF-rapportene kommer til å være tilgjengelige i en overgangsperiode fram til 1. september 2011. Se lenken nederst under arkfanen Rapporter.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017