Følg med på respondentene dine!
Av og til kan det være nyttig å få bekreftet at en respondent har mottatt en invitasjon eller påminnelse. Fra tid til annen kan man også komme opp i situasjoner der en respondent sier han har besvart en undersøkelse men likevel mottar påminnelser. Ofte bunner slike situasjoner i at respondentene er lagt inn med flere e-postadresser.

Nå blir det lettere å være "detektiv" i denne og tilsvarende situasjoner. Du har nemlig fått tilgang til en logg som viser informasjon om dialogen med hver enkelt respondent. Loggen viser:

  • Når respondenten ble invitert til spørreundersøkelsen.
  • Når respondenten mottok påminnelser til spørreundersøkelsen.
  • Når respondenten besvarte spørreunderesøkelsen.
Både automatiske og manuelle invitasjoner/påminnelser vises. Alle tidspunkter vises i form av dato og klokkeslett.

Hvordan gjør jeg det?

Når du vil se historikken til en bestemt respondent, gjør du følgende:
  • Gå inn i undersøkelsen din og gå til arkfanen Respondenter.
  • Finn en bestemt respondent i listen. Du kan bla deg fram til respondenten eller du kan bruke søkefeltet.
  • Dobbeltklikk på respondenten eller trykk knappen Se respondent under listen.
  • Da blir du vist en dialogboks med informasjon om respondenten. Trykk Hendelseslogg for denne respondenten. Dermed får du se en kronologisk liste med hendelser for respondenten.

Verdt å merke seg

Legg merke til at det er kun invitasjoner/påminnelser som ble sendt ut etter 3. september 2011 som vises. Funksjonaliteten har altså ikke tilbakevirkende kraft for invitasjoner/påminnelser. Besvarelsestidspunkter vises også fra tidligere.

Alt dette gjelder selvsagt kun lukkede undersøkelser. Åpne undersøkelser har ikke noe invidviduelt forhold til respondentene.

Som du kanskje allerede vet: Du kan også følge med på historikken til selve spørreundersøkelsen. Der kan du se når undersøkelsen ble opprettet, publisert og avsluttet. Dette gjøres under arkfanen Publisering.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017