Lagring av ufullstendige svar
Nå blir ufullstendige svar lagret selv om en respondent velger å avbryte en besvarelse før han kommmer til Send inn-knappen på siste side.

Dersom respondenten kommer tilbake senere ved å klikke på den samme invitasjonen eller logge inn med samme ident/passord, vil ha bli gitt følgende valg:

Dersom respondenten svarer Ja, vil spørreundersøkelsen være ferdig utfylt med de tidligere svarene, og han begynne der han slapp. Dersom han svarer Nei, starter besvarelsen på nytt.

Alt dette gjelder selvsagt kun lukkede undersøkelser. Åpne undersøkelser har ikke noe invidviduelt forhold til respondentene.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017