Ufullstendige svar i svarstatistikken
Husk at du kan følge med på ufullstendige svar i svarstatistikken.

Gå til arkfanen Svar, så blir du vist antall ufullstendige svar i undersøkelsen din. Legg merke til at dette antallet kan gå både opp og ned (et svar er ikke lenger ufullstendig når respondenten fullfører omsider besvarelsen).

Nytt er imdidlertid at du også kan bla gjennom hvert enkelt ufullstendige svar på denne siden. Velg om du ønsker å se kun komplette svar, kun ufullstendige svar eller begge deler ved hjelp av denne nedtrekkslisten.

Deretter kan du bla gjennom hvert enkelt svar ved hjelp av navigasjonsknappene slik du er vant til fra tidligere.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017