Ufullstendige svar i rapportene
Ettersom ufullstendige svar nå lagres, kan du også ta dem med i rapportene dine om du ønsker.

Dette gjør du på følgende måte:

  • Gå inn på arkfanen Rapporter
  • Velg at du vil ha en Skreddersydd rapport
  • Nå kan du gjøre innstillinger slik du er vant til. Men nå kan du også velge å inkludere ufullstendige svar. Trykk på teksten Avgrensninger og velg at du ønsker å ta med ufullstendige svar.
Slik ser skjermbildet ut:

Deretter er det bare å generere rapporten på vanlig måte ved å trykke på Lag rapporten.

Rådata

Du kan også inkludere ufullstendige svar i rådata-nedlastingen din. Alt du trenger å gjøre er å gå inn på arkfanen Rådata og velge at du ønsker å ta med ufullstendige svar:

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017