Avanserte visningskriterier for spørsmål
Et visningskriterium innebærer at spørsmålet kun vises fram dersom kriteriet er oppfylt. For eksempel kan du velge å stille et bestemt spørsmål kun til dem som har svart at de er kvinner, at de har barn eller at de har førerkort.

Du har lenge kunnet legge inn visningskriterier for et spørsmål eller annet innholdselement. Det nye er imidlertid at denne mekanismen nå er nå langt mer fleksibel enn tidligere.

Dersom du har prøvd ut filter-funksjonen i den nye rapportmodulen til Easyfact, vil du kjenne igjen funksjonaliteten umiddelbart. Du spesifiserer nå nemlig visningskriterier på nøyaktig samme måte som du spesifiserer filtre.

Gjør følgende for å spesifisere et visningskriterium:

  • Gå inn på arkfanen Spørsmål.
  • Velg et av spørsmålene dine. Du kan også velge infotekster. Du kan velge flere elementer samtidig ved å holde inne Shift-tasten.
  • Trykk knappen Visningskriterium til høyre for listen.

Du blir nå vist følgende dialogboks. Her kan du bestemme kriterier for at spørsmålet skal vises.

Du bruker pluss/minus-knappen på høyre side for å legge til og fjerne kriterier. Bruk knappen merket "..." til å opprette underkriterier. Pass på å være nøye med å spesifisere om besvarelsene skal oppfylle alle eller noen av kriteriene dine.

Husk at alle visningskriterier av naturlige grunner må forholde seg til svar på spørsmål fra foregående sider. Sett inn sideskift i undersøkelsen din om nødvendig.

Husk å teste nøye at visningskriteriet fungerer. Dette gjøres ved å gå til arkfanen Publisering og velge Simulering.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017