Avanserte visningskriterier for delspørsmål/alternativer
Du kan komme opp i situasjoner der det ikke er relevant å vise alle delspørsmål og/eller alle alternativer til alle respondenter. Kanskje et bestemt delspørsmål kun er relevant for personer under 18 år? Kanskje et bestemt alternativ kun er relevant for menn? Nå har du full kontroll over slik logikk.

Du bestemmer visningskriterier for delspørsmål/alternativer på følgende måte:

  • Gå til arkfanen Spørsmål.
  • Velg det aktuelle spørsmålet.
  • Trykk knappen Visningskriterier under delspørsmålet/alternativet.

Du blir vist følgende dialogboks:

Trykk på knappen Endre ved hver enkelt delspørsmåltekst/alternativtekst for å definere et visningskriterium for dette ene delspørsmålet/alternativet. Da blir du vist følgende dialogboks:

Du bruker pluss/minus-knappen på høyre side for å legge til og fjerne kriterier. Bruk knappen merket "..." til å opprette underkriterier. Pass på å være nøye med å spesifisere om besvarelsene skal oppfylle alle eller noen av kriteriene dine.

Husk at alle visningskriterier av naturlige grunner må forholde seg til svar på spørsmål fra foregående sider. Sett inn sideskift i undersøkelsen din om nødvendig.

Husk å teste nøye at visningskriteriet fungerer. Dette gjøres ved å gå til arkfanen Publisering og velge Simulering.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017