Utgangskriterier
I blant er en spørreundersøkelse rettet inn mot en spesiell målgruppe. La oss tenke oss at du kun er interessert i å få svar fra respondenter som bor et bestemt sted, har barn, reiser kollektivt eller lignende. Da vil det være naturlig å stille spørsmål om dette i begynnelsen av undersøkelsen. Og dersom respondenten viser seg å ikke være i målgruppen, skal han sendes ut av undersøkelsen umiddelbart. Dette får du til ved hjelp av et utgangskriterium.

Et utgangskriterium er alltid knyttet til et sideskift. Dersom kritieriet er oppfylt, vil undersøkelsen avsluttes der og da. Respondenten blir ikke vist spørsmål på etterfølgende sider.

Du bestemmer et utgangskriterium ved å gjøre følgende:

  • Gå til arkfanen Spørsmål.
  • Velg det aktuelle sideskiftet i listen.
  • Trykk knappen Rediger ved siden av Utgangskriterium.

Da blir du vist følgende dialogboks:

Du bruker pluss/minus-knappen på høyre side for å legge til og fjerne kriterier. Bruk knappen merket "..." til å opprette underkriterier. Pass på å være nøye med å spesifisere om besvarelsene skal oppfylle alle eller noen av kriteriene dine.

Legg også merke til at du kan bestemme om en besvarelse skal lagres dersom undersøkelsen avsluttes på grunn av et utgangskriterium.

Husk å teste nøye at utgangskriteriet fungerer. Dette gjøres ved å gå til arkfanen Publisering og velge Simulering.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017