Alternativ takketekst
Som kjent kan man definere en takketekst som vises til respondenten etter at han har sendt inn et svar på undersøkelsen din. Dette gjøres under arkfanen Spørreskjema.

Ofte kan det være nyttig å kunne vise en alternativ takketekst-side til enkelte respondenter basert på hva de har svart i løpet av undersøkelsen. Noen eksempler:

  • I en undersøkelse som måler tilfredshet: Vis ekstra informasjon til dem som sier de ønsker å vite mer om et bestemt tema.
  • I en undersøkelse for påmelding til et arrangement: Vis praktisk informasjon om hotellet til dem som har bestilt overnatting.

Dette kan du nå enkelt få til i Easyfact ved å definere en alternativ takketekst. Denne takketeksten erstatter den vanlige takketeksten dersom en bestemt betingelse er oppfylt.

Gjør følgende for å angi en alternativ takketekst i tillegg til den normale:

  1. Gå inn på arkfanen Spørreskjema og skriv inn den normale takketeksten (som du alltid har gjort).
  2. Åpne Avanserte innstillinger og slå på Alternativ takketekst.
  3. Definer et kriterium for at den alternative takketeksten skal vises (trykk knappen Rediger).
  4. Fyll inn den alternative takketeksten.

Du kan også angi at respondenten skal sendes til en alternativ web-side i stedet for å bli vist en takketekst. Dette kan du få til ved å skrive følgende i feltet for takketekst:

REDIRECT http://aftenposten.no

Web-adressen kan selvsagt byttes ut med en hvilken som helst annen web-adresse.

Legg merke til at REDIRECT-trickset kan brukes både i den ordinære takketeksten og i den alternative takketeksten. Du kan altså videresende respondenten til to ulike eksterne web-sider avnehgig av om betingelsen slår til eller ikke.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017