Svarkvittering
I en del undersøkelser ønsker respondenten å motta en kvittering på at svar er avgitt. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med undersøkelser som brukes til påmeldinger til arrangementer og lignende, men kan også være nyttig i andre tilfeller.

Du kan også velge at det komplette svaret skal vedlegges i kvitterings-eposten. Vedlegget vil være i form av en PDF-fil.

Kvittering kan også sendes ut fra åpne undersøkelser, forutsatt at du ber brukeren oppgi sin e-postadresse som et av spørsmålene i spørreskjemaet.

Slik sender du kvittering til respondenten i en lukket undersøkelse:

  1. Gå inn på arkfanen Spørreskjema og åpne Avanserte innstillinger.
  2. Slå på innstillingen Kvittering til respondent.
  3. Skriv inn en overskrift og innholdstekst e-posten.
  4. Velg om selve svaret skal inkluderes som PDF-vedlegg ved hjelp av bryteren under innholdsteksten.

Kvitteringen blir automatisk sendt til respondentens e-post-adresse.

Slik sender du kvittering til respondenten i en åpen undersøkelse:

I dette tilfellet kjenner selvsagt ikke Easyfact respondentens e-postadresse, så denne må du sørge for å spørre om underveis i spørreskjemaet ditt. Slik gjør du det:

  1. Gå til arkfanen Spørsmål og legg til et Spørsmål med fritekstsvar.
  2. Spørsmålstekst: Spør om respondentens e-postadresse.
  3. Svartype: Velg Bare e-postadresse.
  4. Slå på bryteren Kvitteringsadresse.

Dermed vet Easyfact hvor den kan finne respondentens e-postadresse til bruk i forbindelse med kvitterings-e-post.

Deretter slår du på og spesifiserer selve kvitterings-e-posten. Dette skjer på nøyaktig samme måte som for lukkede undersøkelser. Se over.

Viktig: Husk at e-post ikke er en sikker kommunikasjonskanal. Det er derfor teoretisk mulig at andre kan lese svarene. Du bør derfor ikke vedlegge selve svaret i undersøkelser med konfidensielt innhold.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017