Beskjed om svar
Du har for så vidt lenge hatt muligheten til å be om et e-post-varsel til deg selv når det har kommet inn svar til undersøkelen din. Det nye er imidlertid at du også kan be om å få vedlagt selve besvarelsen i e-post-varselet i form av en PDF-fil.

Dette er den samme filen som du tidligere har kunnet hente under arkfanen Svar. Men nå slipper du altså å logge inn i Easyfact for å følge med på svarene som kommer inn fortløpende.

Gjør følgende:

  1. Gå inn på arkfanen Spørreskjema og åpne Avanserte innstillinger.
  2. Slå på innstillingen Send beskjed om svar.
  3. Skriv inn e-postadressen som beskjeden skal sendes til (vanligvis din egen e-postadresse).
  4. Velg om selve svaret skal inkluderes som PDF-vedlegg ved hjelp av bryteren under e-postadressen.

Viktig: Husk at e-post ikke er en sikker kommunikasjonskanal. Det er derfor teoretisk mulig at andre kan lese svarene. Du bør derfor ikke vedlegge selve svaret i undersøkelser med konfidensielt innhold.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017