Når svarer folk på undersøkelser?
Grafen under viser når på døgnet folk svarer på undersøkelser. Statistikken tar utgangspunkt i samtlige besvarelser som har kommet inn til Easyfact i løpet av nesten fem år, og viser fordelingen i hvert enkelt timeintervall i løpet av døgnet.

Resultatene er ikke overraskende. Det kommer inn flest svar i løpet av vanlig arbeidstid. Deretter synker det sakte utover ettermiddagen og kvelden.

Fremover kommer vi også til å presentere andre "funfacts" fra databasen vår (selvsagt 100% anonymisert).

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017