Nye avanserte visningskriterier: Fritekst
Generelt om visningskriterier: Slike kriterier brukes som oftest til å bestemme om et spørsmål i undersøkelen din skal vises eller ikke. Ofte ønsker man å stille et oppfølgingsspørsmål kun til respondentene som svarer på en bestemt måte. I slike tilfeller bruker du visningskriterier til å styre dette.

Du definererer et visningskriterium ved å velge et spørsmål i spørsmålslisten og trykke på knappen "Visningskriterium" til høyre for listen.

Nå er visningskriteriene blitt endra kraftigere enn før. Tidligere har du bare kunnet lage visningskriterier basert på spørsmål med alternativer. Nå kan du også lage visningskriterier basert på fritekstspørsmål.

Eksempelet under viser noen få spørsmål i en enkel undersøkelse. Her spørres det blant annet om hva slags bil man kjører. Dette er et spørsmål med fritekstsvar.

La oss si at man kun ønsker å stille spørsmålet "Hva synes du om oss" til dem som kjører Volvo. Da kan man markere det siste spørsmålet, trykke knappen "Visningskriterium" til høyre og deretter velge følgende i dialogboksen som dukker opp:

Dermed blir det siste spørsmålet vist kun til dem som har svart "Volvo".

Som før kan man teste dette før publisering ved å gå til arkfanen "Publisering" og trykke knappen "Simulering".

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017