Nye avanserte visningskriterier: Avansert logikk
Nå kan også selve kriteriet defineres på en mer fleksibel måte. Nå kan du nemlig også bestemme sammenligningsoperatoren, altså hvordan svaret sammenlignes med kriteriet.

I et spørsmål med svaralternativer kan du velge mellom følgende operatorer:

 • Er lik
 • Er ulik
 • Er større eller lik
 • Er mindre eller lik
 • Er besvart
 • Er ikke besvart
Under vises en dialogboks der man kan velge mellom disse operatorene.

I spørsmål med fritekstsvar kan du velge mellom følgende operatorer:

 • Er lik
 • Er ulik
 • Inneholder
 • Inneholder ikke
 • Er besvart
 • Er ikke besvart
Og i forbindelse med respondentdata kan du velge mellom følgende operatorer:

 • Er lik
 • Er ulik
 • Inneholder
 • Inneholder ikke
 • Er definert
 • Er ikke definert
Fra før kjenner du sikkert til at man også kan kombinere flere kriterier (bruk pluss-knappen) og til og med lage underkriterier (bruk knappen med tre punktum-tegn). Når man kombinerer dette med de nye operatorene, får man til sammen en kraftig mekanisme for å definere kriterier.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017