Er det lurt å sende ut påminnelser?
Mennesker er forskjellige. Noen svarer på e-post med en gang de får den. Andre leser e-post og lar den ligge til senere. Risikoen er selvsagt stor for at senere blir aldri. Det samme kan bli skjebnen for invitasjoner til spørreundersøkelser. Og det er her påminnelser kommer inn.

Vi ser nemlig akkurat den samme trenden i de fleste spørreundersøkelser. En del svar kommer inn rett etter at invitasjonen er sendt ut. Deretter daler responsen kraftig de påfølgende dagene. Men dersom man følger opp med en påminnelse noen dager etter, får man inn mange svar fra etternølere. Ofte får man inn opp til 50% så mange svar etter påminnelsen som etter invitasjonen.

La oss bruke kundeundersøkelsen vi sendte ut for noen uker siden som eksempel. Vi sendte ut invitasjonen natt til en søndag. Mange svar kom inn allerede på søndagen, og hovedmengden av svar kom mandag.

Påminnelsen ble sendt ut lørdagen en uke etter, og da var det også mange som svarte. Og etterfølgende mandag kom det inn en stor mengde svar.

Undersøkelsen fikk inn rundt 50% flere svar som følge av påminnelsen. Send altså ut en påminnelse!

Vi anbefaler å sende ut påminnelsen 4-7 dager etter invitasjonen. Ikke la det gå for kort tid, det kan oppleves som mas. La det heller ikke gå for lang tid, for det er lurt at den ubesvarte invitasjonen fremdeles befinner seg i bakhodet til respondenten når påminnelsen kommmer.

Hvor mange påminnelser bør man sende? Effekten av påminnelse nr 2 er mye lavere enn påminnelse nr 1. Det er typisk at man får inn 10-15% ekstra svar som følge av påminnelse 2. Dette bør veies opp mot risikoen for å bli opplevd som en støykilde. Man bør derfor tenke seg om før man sender en påminnelse nr 2. Kanskje se an effekten av påminnelse 1 først?

Husk at Easyfact automatiserer all utsendelse av påminnelser for deg. Og du kan også ta manuell kontroll over dette hvis du ønsker det. Bare spør oss dersom du lurer på noe i forbindelse med dette.

Og her kommer svar på det hyppigst stilte spørsmålet til oss: Nei, respondenter som har svart på undersøkelsen allerede får aldri påminnelser. Det sørger Easyfact for :-)

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017