Takk for flotte tilbakemeldinger!
Her følger en kort presentasjon av resultatene fra kundeundersøkelsen vår i mai 2012.

Kakediagrammet under viser hvor fornøyde brukerne er med Easyfact alt i alt.

77% er fornøyd eller svært fornøyd med Easyfact. Det er gledelige resultater.

Kakediagrammet under viser at brukerne også er fornøyde med brukerstøtten via e-post eller telefon. De som har vært i kontakt med oss på denne måten svarer følgende:

Hele 89% er altså fornøyd eller svært fornøyd med vår brukerstøtte. Og da må vi også være fornøyd! :-)

Vi har også fått inn en del forslag til ny funksjonalitet. Her er noen av dem:

  • Mer funksjonalitet i rapportmodulen (de som svarte dette var ikke så konkrete, de som ønsket dette kan gjerne ta kontakt, så tar vi en dialog)
  • Mulighet til å sette dato for påminnelser.
  • Mer informasjon i rapportene: Publiseringsdato, antall inviterte, antall svar og lignende.
  • Automatisk nummerering av spørsmål.
  • Utsending av e-post på såkalt HTML-format (rikere tekst)
Vi kommer til å ta tak i disse tingene framover. Følg med i kommende nyhetsbrev!

Brenner du inne med andre ting du ønsker deg? Ikke nøl med å ta kontakt! Vi lytter til brukerne og innfører funksjonalitet fortløpende basert på etterspørselen fra dere.

For ordens skyld: Resultate over er basert på svar fra ca 120 respondenter.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017